Odwołanie od decyzji ZRID
Odszkodowanie za wywłaszczenie

Odwołanie od decyzji ZRID

Podstawą do wywłaszczenia właścicieli nieruchomości przeznaczonej pod budowę drogi publicznej jest wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – ZRID. Jako strona, mają jednak Państwo możliwość wniesienia odwołania od tej decyzji. Jak wygląda taka procedura, opisujemy poniżej.  Wydający decyzję ZRID, organ określa w niej nie tylko nieruchomość i działki, które mają być przeznaczone pod…